00:00
00:00
View Profile Eikichi-Kyuso
Eikichi Kyuso @Eikichi-Kyuso

Male

Student

Joined on 11/21/20

Level:
4
Exp Points:
114 / 180
Exp Rank:
308,242
Vote Power:
3.63 votes
Rank:
Civilian
Global Rank:
0
Blams:
0
Saves:
0
B/P Bonus:
0%
Whistle:
Normal
Medals:
15